Onderzoek

De Faculteit der Geesteswetenschappen is de ideale omgeving waar internationaal erkende hoogleraren, onderzoekers en promovendi samen onderzoek op topniveau doen. Bij de faculteit vindt zowel fundamenteel als maatschappelijk relevant onderzoek plaats en middels dit onderzoek verhouden we ons tot actuele debatten en ontwikkelingen. Ons onderzoek behoort tot de nationale en internationale top en heeft impact binnen de academische wereld en de wereld daarbuiten.

Voorbeelden van toegepast onderzoek
Voorbeelden van toegepast onderzoek zijn het onderzoek naar spraakperceptie en de gesproken taalontwikkeling bij jonge dove en slechthorende kinderen en het opzetten van een online database voor de registratie van de oudheidkundige voorwerpen gevonden door particulieren (Portable Antiquities of the Netherlands (PAN)).

Contact
Heb je specifieke vragen over onderzoek van de Faculteit der Geesteswetenschappen? Stel ze via onderzoek.fgw@vu.nl.


Onderzoeksinstituten

De onderzoeksinstituten vormen brede interdisciplinaire en interfacultaire samenwerkingsverbanden waarbinnen onderzoekscentra en onderzoeksprojecten een plek vinden.

Onderzoekscentra

Binnen de onderzoekscentra vindt onderzoek plaats rond specifieke thema’s. Deze thema’s geven samen een goede indicatie van het huidige onderzoeksprofiel van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten zijn projecten gefinancieerd vanuit externe fondsen (nationale, Europese of globale) of door bedrijven of instellingen, middels contractonderzoek.

Onderzoeksgroepen

De Faculteit der Geesteswetenschappen kent diverse onderzoeksgroepen.

Promoveren

De faculteit biedt verschillende mogelijkheden om een promotietraject te volgen.

Onderzoek in opdracht

De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft veel kennis en expertise in huis waar je gebruik van kunt maken.

Subsidies en fondsen

Wetenschappelijk onderzoek is steeds meer afhankelijk van externe financiering. Verschillende organisaties en instellingen subsidiëren of financieren wetenschappelijk onderzoek.

Ethische Toetsingscommissie Onderzoek

De Ethische Toetsingscommissie Onderzoek (EtCO) beoordeelt desgevraagd of onderzoek binnen de faculteit voldoet aan de ethische richtlijnen van FGW.