Algemene voorwaarden ALP cursussen/workshops

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle cursussen en workshops die door het Academic Language Programme (ALP) tegen betaling worden aangeboden.

Inschrijving

 • Inschrijving cursussen en workshops
  Als u aan een cursus wilt deelnemen, schrijft u zich in via fgw.vu.nl/alp en betaalt u direct met iDeal.

 • Bevestiging inschrijving
  Na inschrijving en betaling ontvangt u een bevestiging daarvan plus nadere informatie over de verdere procedure.

 • Definitieve plaatsing
  Als het minimale aantal deelnemers is bereikt, krijgen de eerst ingeschrevenen bericht dat de cursus of workshop definitief doorgaat.

 • Wachtlijst voor cursussen en workshops
  Als de cursus of workshop is volgeboekt, krijgt u bericht dat u op een wachtlijst bent geplaatst. Dit gebeurt in volgorde van inschrijvingsmoment. Tot uiterlijk één week na aanvang van de cursus of workshop kunt u nog bericht krijgen dat er een plaats is vrijgekomen. Is dit niet het geval, dan ontvangt u het betaalde cursusgeld terug.

 • Annulering cursussen en workshops
  Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de cursus of workshop geannuleerd. Het ALP zal dit uiterlijk drie dagen voor de geplande aanvang van de cursus of workshop melden aan de ingeschreven deelnemers. U ontvangt dan het betaalde cursusgeld terug.

Annulering deelname

 • Annulering en terugbetaling
  Tot twee weken voor aanvang van de geboekte cursus of workshop kunt u uw inschrijving annuleren. Dit kan per mail (alp.fgw@vu.nl) of per telefoon (+31 20 598 63 98). U ontvangt dan het betaalde cursusgeld terug, minus € 25,- administratiekosten. Bij annulering korter dan twee weken voor het begin van de cursus of workshop wordt het betaalde cursusgeld niet terugbetaald.

 • Tussentijdse beëindiging van deelname
  Als u tijdens een cursusperiode stopt met een cursus of serie cursussen of workshops, wordt het cursusgeld niet terugbetaald, ook niet gedeeltelijk. Het cursusgeld kan ook niet worden gebruikt voor (gedeeltelijke) betaling van een andere cursus of ALP-dienst in een andere periode.
  Het ALP kan in specifieke gevallen besluiten om van deze voorwaarde af te wijken. Deelnemers die zo’n individuele regeling willen, kunnen dat aanvragen door een email te sturen aan het ALP (alp.fgw@vu.nl) waarin zij hun verzoek toelichten en een doktersverklaring of ander relevant document bijvoegen. De beslissing van het ALP is bindend.