Academisch Engels: Advanced Writing for Master Students

Deze cursus [niveau 400] is bedoeld voor studenten die al vertrouwen hebben in hun schrijfvaardigheid wat betreft wetenschappelijk Engels, maar desalniettemin verdere verbetering zoeken. Misschien zijn er nog kleine taalkundige puntjes die aan je blijven knagen, of wil je je schrijfvaardigheid verfijnen door te werken aan een heldere, beknopte stijl en verbeterde tekstuele coherentie. We gaan bekijken hoe je je eigen schrijfstijl interessanter kunt maken.

De cursus bestaat uit twee sessies van 2 uur per week. Voor de beoordeling tellen: een onderzoeksverslag of scriptie waar je aan werkt (ca. 2500 woorden), een aantal editing-opdrachten en een verslag over een uitgevoerde analyse van verbeterpunten van je eigen Engels. Bij het geven van feedback wordt gebruik gemaakt van ELS-online, het feedbacksysteem van het ALP. 

Datum
Periode 2

Praktische zaken
De cursus bestaat uit twee sessies van 2 uur per week.
Inschrijving: toegankelijk voor alle masterstudenten die ervaring hebben met het schrijven van wetenschappelijke teksten in het Engels binnen een wetenschappelijke opleiding in Nederland.
Docent: Abby Gambrel
Studiepunten: 6
Cursuscode: STU-C-EN-8

Inschrijven
Inschrijven via VUnet

Contact
Abby Gambrel, a.j.gambrel@vu.nl empty