Academic Language Programme

Wat is het Academic Language Programme?

Het Academic Language Programme (ALP) is een geheel van cursussen, workshops en coachingtrajecten op het gebied van het Engels en het Nederlands. Deze taalvoorzieningen zijn specifiek gericht op studenten, PhD-kandidaten, docenten en medewerkers in alle faculteiten en diensten van de VU. Daarbij kan iedere individuele deelnemer profiteren van intensieve vormen van feedback. Met het ALP draagt de Faculteit der Geesteswetenschappen bij aan de invulling van het Taalbeleid van de VU.

Waarom zet het ALP zich in voor de communicatieve competenties van de VU-gemeenschap?

Taalgebruikers hebben communicatieve competenties nodig om een goede start te maken op de Nederlandse en internationale arbeidsmarkt, en om met zelfvertrouwen aan een vervolgopleiding te kunnen beginnen. In uiteenlopende communicatieve situaties moeten ze het Nederlands en het Engels met gemak kunnen hanteren. Het Academic Language Programme wil met zijn diensten bijdragen aan een succesvolle verdere internationalisering van de VU en de maatschappelijke reputatie van de VU versterken. Lees meer over het ALP.

Wat biedt het ALP aan?

  • Voor studenten: cursussen op het gebied van Academisch Engels, Academisch Nederlands en Nederlands voor beginners.  
  • Voor scriptiestudenten: een schrijfcentrum met schrijfworkshops en coachingsessies over het Nederlands en het Engels. 
  • Voor promovendi: intensieve cursussen Engels op verschillende niveaus. 
  • Voor docenten: workshops en training in het geven van feedback op het Engels. 
  • Voor bestuursstaf en dienstmedewerkers: cursussen universitair Engels op maat.

Contact

Als u meer wilt weten over de diensten van het ALP of wilt overleggen over taalbeleidskwesties binnen uw opleiding of faculteit, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Programmacommissie van het ALP, Prof.dr. Mike Hannay.