Clear and effective writing

Deze workshop is bedoeld voor studenten die het Engels op gevorderd niveau beheersen en hun scriptie in het Engels schrijven, maar op zoek zijn naar manieren om hun teksten te verbeteren op het gebied van helderheid en effectiviteit. We richten ons op een aantal verschillende aspecten die ervoor zorgen dat overgangen duidelijk zijn, de tekst lekker loopt en elke zin eenvoudig te interpreteren is. Tijdens de workshop gaan we aan de slag met hulpmiddelen die een schrijver kan inzetten om de lezer te tonen hoe delen van de tekst verband houden met elkaar. Voorbeelden zijn: het correct gebruiken van voornaamwoorden en andere verwijswoorden, het opstellen van heldere opsommingen en nevenschikkingen, en het effectief inzetten van verbindingswoorden in een tekst. Ten slotte oefenen we hoe je een tekst compacter maakt zonder dat hij aan inhoud inboet. De workshop duurt 3.5 uur.

Datum
najaar 2019

Praktische informatie
Aantal deelnemers: 15
Docent: nog niet bekend
Kosten: €40
Workshopcode: SCH-W-EN-3

Inschrijven 
Schrijf je in via het inschrijfformulier

Contact
Gea Dreschler, g.a.dreschler@vu.nlempty