Schrijfcentrum

Het Schrijfcentrum van het Academic Language Programme (ALP) biedt extra ondersteuning voor studenten en PhD-kandidaten die bezig zijn met het schrijven van hun bachelor- of masterscriptie, of hun proefschrift. Deze ondersteuning heeft de vorm van individuele coaching, workshops in kleine groepen, tutorials (individueel of in zeer kleine groepen) en redigeerhulp. De coaching en de workshops voor studenten zijn gericht op scripties die in het Nederlands en in het Engels geschreven worden. De tutorials voor PhD-kandidaten gaan alleen over het schrijven in het Engels.


Redigeerservice

Voor masterstudenten en PhD-kandidaten die het Engels of het Nederlands in hun scriptie of proefschrift tiptop in orde willen maken en daarbij hulp kunnen gebruiken. De redigeerservice geeft je feedback over de correctheid en helderheid van het Engels of het Nederlands, en helpt je je tekst te schrijven in het juiste academische register (denk aan woordgebruik, toon, etc.).

Lees meer over de redigeerservice

Coaching

Eenmalig coachingsgesprek, of een reeks van maximaal vijf coachingsgesprekken als de voortgang van de scriptie hapert. De focus ligt niet op de inhoud van de scriptie, maar op de aanpak van de schrijftaak. Lees meer over coaching.

Workshops Engels en Nederlands

Korte workshops (3.5 uur) in groepen van maximaal 15 deelnemers, toegespitst op specifieke thema’s die spelen bij het schrijven van teksten in het Nederlands en in het Engels.


Tutorials voor PhD-kandidaten (Engels]

Op maat gesneden ondersteuning voor PhD-kandidaten die een Engelstalig proefschrift schrijven. Deze ondersteuning is specifiek gericht op de kwaliteit van het academisch Engels, en altijd in overleg met de promotor. De tutorials vinden plaats op individuele basis of in groepen van ten hoogste drie PhD-kandidaten. Voor meer informatie: dr. Gea Dreschler.