Graduate School of Humanities

LogoDe Graduate School of Humanities omvat masteropleidingen, researchmasters en promotietrajecten, waar studenten en promovendi onderzoekstraining krijgen op het hoogste academische niveau.

In de Graduate School komen onderwijs en onderzoek bijeen. Een belangrijk speerpunt van de faculteit is onderzoeksgebonden onderwijs. (Research)masterstudenten volgen onderwijs van hoog gekwalificeerde docenten, en kunnen direct aanhaken bij lopende onderzoeksprojecten. Promovendi krijgen intensieve begeleiding en geven binnen hun promotietraject onderwijs. Zelf kunnen zij ook onderwijs volgen, zowel via de Graduate School als bij de landelijke onderzoeksscholen of aan een buitenlandse universiteit.

Het onderwijs en onderzoek van de Faculteit der Geesteswetenschappen is sterk interdisciplinair. Het onderzoek is georganiseerd in interfacultaire onderzoeksinstituten waarin onderzoekers van verschillende faculteiten samenwerken in projecten. Zo vindt binnen CLUE interfacultair onderzoek plaats naar erfgoed, geschiedenis, landschap en herinnering. In het Netwerk Instituut bundelen geesteswetenschappers en computer scientists hun krachten. Erfgoed en Ehumanities zijn ook speerpunten in het onderwijs en onderzoek van de faculteit.

De Graduate School wil een gemeenschap van jonge onderzoekers creƫren die uitgedaagd worden om grensoverschrijdend te werken. (Onderzoeks)studenten en promovendi van de VU zijn internationaal gericht en exploratief: zij durven zichzelf uit te dagen om met andere disciplines in dialoog te gaan en om hun onderzoek te relateren aan actuele ontwikkelingen en vragen vanuit de samenleving. Om deze doelstelling te bereiken organiseert de Graduate School verschillende activiteiten.