Onderwijs

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt een gevarieerd aanbod aan (research) masteropleidingen, zowel in de Engelse als in de Nederlandse taal. De opleidingen bieden een grondige training in de verschillende kennisgebieden en een uitstekende opstap naar een loopbaan in zeer uiteenlopende sectoren.

Via het onderwijs wil de faculteit een gemeenschap voor wetenschappelijke kennisontwikkeling vormen. Dit betekent dat je heel serieus wordt genomen als deelnemer aan het proces van kennisontwikkeling, en dat je samen met de docenten werkt aan de oplossing van prangende problemen in het vakgebied. Om dit probleemoplossend niveau te kunnen bereiken maak je grondig kennis met de in het vakgebied geldende hoofdvragen, kernbegrippen en methoden van onderzoek, waarbij je de regels voor samenwerking en communicatie leert.

Doordat het onderwijs sterk wordt gevoed vanuit het internationaal georiƫnteerde en maatschappelijk verankerde onderzoek dat aan de VU wordt uitgevoerd, kunnen we state of the art opleidingen aanbieden, waarbij je als student de mogelijkheid krijgt om jouw talenten volledig te ontwikkelen. Dat wordt ook gegarandeerd door de grote variatie aan werkvormen. Een cursus kan bestaan uit werkcolleges en hoorcolleges van de eigen docenten of gastsprekers, het schrijven van een onderzoekswerkstuk, maar ook uit het bezoeken van congressen, lezingen of musea, het ontwerpen van tentoonstellingen, het gezamenlijk bouwen aan digitale kaarten, of het interacteren met studenten en docenten van de andere kant van de wereld.

Masteropleidingen

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt een gevarieerd aanbod aan masteropleidingen, zowel in de Engelse als in de Nederlandse taal. De opleidingen bieden een grondige training in de verschillende kennisgebieden en een uitstekende opstap naar een loopbaan in zeer uiteenlopende sectoren.

Researchmasteropleidingen

Wil je verder in de wetenschap? Dan is een onderzoeksmaster het aangewezen vervolg van je bacheloropleiding. De researchmasteropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen vormen de ideale voorbereiding op een internationaal georiënteerde, wetenschappelijke carrière.