Researchmasteropleidingen

Wil je verder in de wetenschap? Dan is een onderzoeksmaster het aangewezen vervolg van je bacheloropleiding. De researchmasteropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen vormen de ideale voorbereiding op een internationaal georiënteerde, wetenschappelijke carrière.

De opleidingen bieden een diepgaande kennis van de stand van zaken in het internationale wetenschappelijke debat en van de normen die gelden in de internationale wetenschapsbeoefening. Zo word je voorbereid op het leveren van een eigen en zinvolle bijdrage op internationaal niveau aan de wetenschappelijke discussies van je vakgebied.

Via een intensief studieprogramma bekwaam je je in de theorieën, methoden en technieken van je vakgebied, train je onderzoekscapaciteiten en je talent om vernieuwende vragen te stellen, of onderzoeksthema’s te kiezen. Het eindstreven is een originele onderzoeksscriptie (in de regel in het Engels), die een goede basis vormt voor een publicabel artikel in een gerespecteerd wetenschappelijk tijdschrift. Om je goed voor te bereiden op een loopbaan in de wetenschap, word je ook getraind in het formuleren van een Engelstalige onderzoeksaanvraag, en in het presenteren en verdedigen van je eigen onderzoek.

Researchmasterstudenten onderscheiden zich door hun onderzoekscapaciteiten, hun analytisch vermogen en hun brede interdisciplinaire oriëntatie. Om dit hoge niveau te bereiken worden de researchmasterstudenten nauw betrokken bij het onderzoek dat door de docenten van de betrokken opleidingen wordt uitgevoerd.

Studenten kiezen een vaste mentor, die gedurende het hele studieverloop intensief meedenkt met en begeleiding biedt aan de student. Via een flexibel systeem van vaste programma’s en tutorials, biedt de Faculteit op maat gemaakte (zelf)studieprogramma’s aan, die door de student kunnen worden ingevuld met deelonderzoeken, onderzoeksstages, masterclasses van de landelijke onderzoeksscholen of een verblijf aan een (inter)nationale universiteit en/of andere onderzoeksinstellingen. Op deze manier kunnen de researchmasterstudenten zich heel gericht ontwikkelen op het door hun gekozen gebied van specialisatie. Intensieve sturing en begeleiding door de betrokken hoogleraren dient hierbij als kwaliteitsbewaking.

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt de volgende researchmasteropleidingen aan:

Classics & ancient civilizations afbeelding klein
Humanities Research: Classics & Ancient Civilizations
Critical Studies in Art and Culture
Humanities Research: Critical Studies in Art and Culture
Global_History_65x52Humanities Research: Global History
Humanities_Research_Literature_and_Contested_Spaces_65x52
Humanities Research: Literature & Contested Space
Linguistics afbeelding klein
Humanities Research: Linguistics
Opleidingsbeeld-Wijsbegeerte-klein
Humanities Research: Philosophy