Interfacultaire onderzoeksinstituten en -centra

Veel onderzoek aan de VU is georganiseerd in interfacultaire onderzoeksinstituten, waarin onderzoek vanuit meerdere wetenschapsgebieden onder één vlag bijeen wordt gebracht. Deze interdisciplinaire organisatievorm biedt geesteswetenschappers de mogelijkheid om onderzoek te ontwikkelen in samenwerking met sociale wetenschappers, economen, landschapskenners, of om samen met computer scientists projecten te ontwikkelen op het gebied van digital humanities.

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen is het onderzoek ondergebracht in twee onderzoeksinstituten: CLUE+ en het Netwerk Instituut. Onderzoekers van de faculteit spelen een belangrijke rol in diverse onderzoekscentra. Binnen de onderzoekscentra vindt onderzoek plaats rond specifieke thema’s.