Promoveren

Wat is promoveren?
Als promovendus doe je origineel wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van een hoogleraar en draag je bij aan de ontwikkeling van onze kennis op het gebied van de Geesteswetenschappen. Promovendi leveren zo een wezenlijke bijdrage aan het facultaire onderzoek en worden van harte welkom geheten binnen de faculteit.

Een promotietraject duurt over het algemeen vier jaar. Er zijn verschillende soorten promovendi. Een aantal is in dienst van de universiteit, maar er zijn ook promovendi die een eigen beurs meebrengen, bijvoorbeeld een lerarenbeurs voor docenten in het middelbaar onderwijs die promotieonderzoek doen. Daarnaast kent de faculteit een groot aantal buitenpromovendi, die veelal in deeltijd werken aan hun promotie. Ten slotte staan er op de website van de VU met enige regelmaat vacatures voor nieuwe facultaire promotieplaatsen waar je op kunt solliciteren. Ook op Academic Transfer worden promotieplaatsen geadverteerd.

Als je interesse hebt in het doen van een promotieonderzoek, is het goed om je allereerst te oriënteren op de onderzoekspecialisaties van de wetenschappelijke afdelingen en van de hoogleraren verbonden aan onze faculteit, om te zien bij welke specialisatie jouw eigen onderzoekswetenschappelijke interesse het beste aansluit. Je kunt direct of via de Graduate School of Humanities met hem of haar contact opnemen om te zien welke mogelijkheden er zijn.

Ben je benieuwd hoe het is om te promoveren aan de VU? Lees dan verder op de website van de VU