Onderwijs volgen en geven

Onderwijs volgen

Promovendi voeren niet alleen onderzoek uit, zij volgen ook onderwijs, zowel om zich inhoudelijk te verdiepen in contact met (inter)nationale peers uit hun onderzoeksgebied, maar ook om diverse vaardigheden te kunnen trainen en zich zo goed mogelijk te positioneren voor een volgende stap in hun carrière. Elke promovendus besteedt 30 EC (840 uur) aan opleiding en training. Dit betreft zowel inhoudelijk onderwijs, verzorgd door de vijftien landelijke onderzoekscholen, als vaardighedenonderwijs, gegeven in de vorm van cursussen door de Graduate School of Humanities of door andere onderzoeksgroepen van de VU.


Promovendi volgen een deel van hun opleiding bij de landelijke onderzoeksscholen. Daar kunnen ze inhoudelijke cursussen, summer schools, ateliers en mastercalsses volgen op het gebied van hun specialisatie. Van promovendi wordt verwacht dat zij tenminste 10EC volgen bij de landelijke onderzoeksscholen. Aanmelding bij de landelijke onderzoeksscholen loopt via de Graduate School. 

Inschrijfformulieren voor cursussen (verplicht)


Onderwijs geven

Omdat de VU het belangrijk vindt dat haar promovendi zich uitstekend kwalificeren voor de (academische) arbeidsmarkt, is binnen elk promotietraject ook ruimte voorzien om onderwijs te geven binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. Promovendi worden in het tweede en derde jaar van hun aanstelling ingeschakeld om onderwijs te verzorgen. Een voorwaarde voor te geven onderwijs is dat het aansluit bij de deskundigheid van de promovendus, zodat voorbereiding niet buitensporig veel tijd kost. Afspraken over het verzorgen van onderwijs door de promovendus worden opgenomen in het OBP. Het geven van onderwijs kan gecombineerd worden met het behalen van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO, 150 uur, 5 EC).