Regelingen en begeleiding

Voor een voorspoedig verloop van je promotietraject zijn er verschillende toets- en contactmomenten ingebouwd. Hieronder vind je de links naar het promotiereglement van de VU en naar het promotieboekje van de faculteit waarin het gehele traject beschreven staat.

Elke promovendus stelt aan het begin van zijn/haar traject samen met de promotores een opleidings- en begeleidingsplan (OBP) op. Onderdeel van het OBP vormt een invulling van het onderwijsprogramma van 30EC dat de promovendus gaat volgen. Vanuit de Graduate School is een opleidingstraject uitgewerkt, zie de link hieronder.

Dit OBP plan wordt ter toetsing voorgelegd aan de Graduate School. Na 10 maanden volgt een stop/go gesprek op basis van een eerste verslaglegging van de resultatn en een aangescherpt werkplan. Bij dit gesprek zijn aanwezig: de promovendus, de promotor(es) en de directeur van de Graduate School. In de jaren daarna worden jaargesprekken gevoerd tussen de promotor(es) en de promovendus. Met buitenpromovendi worden geen jaargesprekken gevoerd. Zij leveren ieder jaar een beknopt jaarverslag in bij hun promotor(es) en bij de Graduate School. Voor het format voor dit verslag, zie onderstaande link.

Met vragen of problemen kun je altijd terecht bij de promovendicoördinator. Deze kan de benodigde formulieren met je doornemen, je coachen in je onderzoekstraject, bemiddelen tussen promovendus en begeleiders en je helpen met moeilijke beslissingen.