Minoren

Wil je je verdiepen in een bepaald vakgebied? Kies voor een minor! Je volgt dan een programma van in totaal 30 studiepunten met vakken over één onderwerp. Dat kan binnen het aanbod van de Faculteit der Geesteswetenschappen, aan een andere faculteit van de VU of aan een andere universiteit in binnen- of buitenland.

Facultaire minoren:

Universiteitsminoren:
Universiteitsminoren zijn breed toegankelijk: bachelorstudenten van alle faculteiten kunnen zich voor deze minoren aanmelden. Voor sommige minoren gelden er toelatingseisen.

Zie hier een overzicht van alle breed toegankelijke VU-universiteitsminoren.

Doorstroomminor
Archeologie studenten van Hogeschool Saxion die door willen stromen naar een universitaire master Archeologie, volgen de ‘doorstroomminor’ Archeologie (30 EC).

Ben je op zoek naar een minor die niet in deze lijst staat? Bekijk dan het hele overzicht van minoren aan de Vrije Universiteit.

Aanmelden?

Wil je graag een minor bij de faculteit Geesteswetenschappen volgen, dan moet je je hiervoor aanmelden.

Keuzevakken

Je kunt ook een los vak van 6 EC bij ons volgen of zelf een pakket samenstellen dat aansluit bij je interesses. Kijk in de studiegids voor de mogelijke vakken. Je samengestelde pakket dient nog wel door de examencommissie van de VU (of van je eigen universiteit) te worden goedgekeurd. Indien je aan de VU studeert kun je je voor de vakken van de minor inschrijven onder 'extra curriculaire opleiding'. Als je van buiten de VU komt dien je je in te schrijven als bijvakker.