Nederlands als tweede taal (VU-NT2)

VU-NT2 is het onderwijs- en expertisecentrum voor Nederlands als tweede taal aan de VU. Onze missie is om bij te dragen aan goed taalonderwijs voor anderstaligen en personen met een taalachterstand die in Nederland (tijdelijk) wonen, werken of studeren. Dat doen we door het verzorgen van taalonderwijs aan hoger opgeleide anderstaligen, opleiden en nascholen van NT2-docenten, ontwikkelen van leermaterialen voor de Nederlandse taal en door te adviseren over de kwaliteit van het taalonderwijs. Het centrum bestaat uit drie afdelingen.

NT2 Academy
De NT2 Academy biedt taalonderwijs aan voor VU-studenten en medewerkers en voor hoger opgeleiden (met minimaal havo-niveau) die (beter) Nederlands wil leren spreken en verstaan, schrijven en lezen. Er zijn NT2-cursussen voor beginners en gevorderden, op zes niveaus. Overdag, ’s avonds of op zaterdag.

NT2 Expert
NT2 Expert ontwikkelt doel- en doelgroepgerichte leermiddelen en toetsmaterialen voor laaggeletterden en anderstaligen. Op eigen initiatief of in opdracht van uitgeverijen en andere partners die een nieuwe lesmethode willen aanbieden aan een specifieke doelgroep. Taalaanbieders en maatschappelijke organisaties kunnen ook bij ons terecht met vraagstukken op het gebied van taalontwikkeling en -didactiek, ontwikkeling van methodieken en praktijkonderzoek.

NT2 Professional
VU-NT2 en Hogeschool Windesheim bieden de opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie aan. Ook voor incompany docentenopleidingen en webinars op de VU kunnen professionals bij ons terecht.

Meer informatie

  • Kijk voor meer informatie over NT2 op de VU-NT2-website.
  • Wil je een cursus volgen? Dan kun je ook naar het VU-NT2 spreekuur komen. Kijk op de contactpagina van de website voor dag en tijdstip.