Onderzoeksgroep Economische en Sociale Geschiedenis

De onderzoeksgroep Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) doet onderzoek naar economische, sociale en ecologische ontwikkelingen in Global History, met een sterke focus op het Atlantisch gebied vanaf 1500 tot heden.

Onze aandachtsgebieden:

  • Kennissamenlevingen en kenniseconomieën
  • Stedelijke transformaties
  • Kapitalisme, cultuur en samenleving
  • Handelsnetwerken
  • Arbeid en migratie
  • Water, milieu en natuurbescherming

Migranten 

Vergelijkingen op de lange termijn
Onze groep doet vergelijkend onderzoek naar lange-termijn-ontwikkelingen op deze kerngebieden. We stellen vragen als: Waardoor kunnen kennissamenlevingen en kenniseconomieën ontstaan en wat is de relatie tussen die ontwikkeling en globalisering? Hoe gaan steden om met wereldwijde economische veranderingen? Welke effecten heeft het kapitalisme op culturele ontwikkeling ? Hoe dragen handelsnetwerken, maritiem ondernemerschap en arbeidsmigratie bij aan globalisering? Hoe reageren samenlevingen op ingrijpende veranderingen in het milieu, zoals de stijging van de zeespiegel? Hoe werken grootschalige economische, sociale en ecologische veranderingen door in de vorming van erfgoed en collectieve herinneringen?

NIeuw NederlandWallstreet

Institutionele inbedding
ESG-onderzoekers van de VU opereren in het VU-brede onderzoeksinstituut CLUE+ en zijn actief in:

Onderwijs
Het onderwijs van onze groep richt zich op de periode van 1500 tot heden. We werken nauw samen met de onderzoeksgroep Mondiale Geschiedenis in Antropologisch Perspectief in promotieprojecten, seminars en colleges over global history en onderwerpen als migratie, circulatie van ideeën en commodity chains. In de master verzorgen wij de specialisatie Global Social History (15th-21th century).
De hoogleraar ESG geeft zowel onderwijs aan geschiedenisstudenten als in de minor Economie van de School of Business and Economics en hij organiseert een summerschool, The Heart of Capitalism. Amsterdam and the Capitalist World, 1600-present.

Onderzoeksprojecten
In het cluster Global History, Heritage and Memory van het Research Institute CLUE+ nemen onze onderzoekers deel aan de thema’s Global history and heritage in a (post)colonial world, Slavery and the slave trade, Globalization, urbanization and knowledge en Living with water

Samen met het IISG en de Universiteit Leiden werken zij aan het door NWO gefinancierde project Slaves, commodities and logistics, dat de impact onderzoekt van op slavernij gebaseerde activiteiten op de Nederlandse economie in de 18de en vroege 19de eeuw.

Pepijn Brandon (VU en IISG) onderzoekt met een VENI-beurs van NWO in het project Naval shipyards: Laboratories of capitalism de impact van oorlogsindustrie, staatsinterventie en gedwongen arbeid op industriële ontwikkeling in het Atlantsich gebied in de 18de en 19de eeuw.

Medewerkers Economische en Sociale Geschiedenis


Hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers

Karel Davids
, hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis (FGW en SBE)
Ulbe Bosma
, bijzonder hoogleraar Internationale en Comparatieve Sociale Geschiedenis (IISG)
Petra van Dam, bijzonder hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis (Schilthuisfonds) en universitair docent Economische en Sociale Geschiedenis
Tijl Vanneste, universitair docent Economische en Sociale Geschiedenis
Wybren Verstegen, universitair docent Economische en Sociale Geschiedenis 

Emeriti
Wantje Fritschy, emeritus bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de overheidsfinanciën (Unger van Brerofonds)
Jan Lucassen, emeritus bijzonder hoogleraar Internationale en Comparatieve Sociale Geschiedenis (IISG)

Postdoc, aio’s en buitenpromovendi

  Onderzoeksproject
Pepijn Brandon
postdocNaval shipyards: Laboratories of capitalism
Karin Lurvink postdoc
Finance, insurance and logistics of slave-related
Ad AartsbuitenpromovendusKaapstad en het Indische Oceaannetwerk in de 18de eeuw
Thomas DresscherbuitenpromovendusZeemanschap in de 18de eeuw
Nicolàs de HilsterbuitenpromovendusNavigation on wood. Wooden navigational instruments in the Period 1590 – 1731
Gerrie LierensbuitenpromovendusHuman capital en de Nederlandse arbeidsmarkt na 1945
Ruud PaesiebuitenpromovendusKorendragers in Amsterdam in de 18de en 19de eeuw
Chris TeulingsbuitenpromovendusGildepenningen
Diederick WildemanbuitenpromovendusNederlandse ontdekkingsreizen in de 17de eeuw: denkkader en uitvoering
Pauline WittebolbuitenpromovendusAmsterdamse handelsnetwerken en Amerika in de 18de eeuw
Jan Willem de WijnbuitenpromovendusMigratie: het Aalsmeer model