Onderzoeksgroep Erfgoedstudies

De onderzoeksgroep Erfgoedstudies doet multidisciplinair onderzoek naar de ruimtelijke dimensies van het erfgoed in het cultuurlandschap. Historisch geografen, landschapsarcheologen, cultuur- en architectuurhistorici en erfgoedwetenschappers verdiepen zich in de geschiedenis, historische gelaagdheid en de biografie van het landschap. Onze onderzoekers kijken in het bijzonder naar erfgoed van oorlog en conflict (‘terrorscapes’) en Werelderfgoed, en zoeken de discussie  met ontwerpers, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.

Onderwijs
De onderzoekers participeren allen in het erfgoedonderwijs van de master Heritage Studies, die in Nederland en internationaal uniek is.

Aandachtsgebieden/methoden
Door de combinatie van innovatief historisch onderzoek van de Nederlandse situatie en de confrontatie met internationale wetenschappelijke benaderingen heeft de onderzoeksgroep een duidelijk profiel.

Institutionele inbedding
De onderzoeksgroep maakt deel uit van het interdisciplinaire, onderzoeksinstituut CLUE+.
Gezamenlijke publicaties:

  • 'Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed' (2010, red. Koos Bosma en Jan Kolen)
  • Companion to European Heritage Revivals (2014, red. Linde Egberts en Koos Bosma)
  • De serie Landscape and Heritage Studies (Amsterdam University Press).

Projecten

Hieronder vind je enkele van onze actuele onderzoeksprojecten:

Medewerkers Erfgoedstudies


Hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers

Prof.dr. Hans Renes, hoogleraar Erfgoed en Ruimte
Prof.dr. Nico Roymans, hoogleraar West-Europese archeologie
Prof.dr. Gert-Jan Burgers, hoogleraar Mediterrane Archeologie; directeur van onderzoeksinstituut CLUE+
Dr. Linde Egberts, universitair docent
Dr. Freek Schmidt, universitair hoofddocent; plaatsvervangend leerstoelhouder architectuurgeschiedenis en erfgoedstudies

Bijzonder hoogleraren
Prof.dr. Rob van der Laarse, bijzonder hoogleraar erfgoed van de oorlog (Westerbork leerstoel)
Prof.dr. Jos Bazelmans, Bijzonder hoogleraar Archeologische monumentenzorg

Promovendi
Max van der Schriek (NWO), Buried Landscapes of War.The archaeology and heritage of the Second World. Supervisors: prof.dr. N. Roymans, prof.dr. J. Kolen (UL), prof R. van de Laarse 
Ir. Harmilyanti Sulistyani

Buitenpromovendi
Johan Daamen, De Tielerwaard in de twintigste eeuw, Supervisor: Prof. J. Renes
Jan van Doesburg, De archeologie van middeleeuwse kastelen in Zuidoost Utrecht. Supervisor: Prof. J. Renes
Mireille Dosker, Erfgoed en natuurbeheer, Supervisor: prof. J. Renes
Marc Jansen, Functieverandering in de Utrechtse binnenstad. Supervisor: prof. J. Renes; co-supervisors dr. R. de Bruin, dr. C. Lesger (UvA)
Els van der Laan, Legenda van de landschapsstijl. Supervisor: prof. E. Luiten (TUD), co-promotor: prof. J. Renes
Willem Overmars, Oude kaarten en rivierverleggingen. Supervisors: prof. J. Renes, prof. G. Borger (em VU)
Michiel Purmer, Landschap bij Natuurmonumenten, Supervisors: prof. J. Renes, prof. J. Kolen
Jeroen Saris, Stedelijke herontwikkeling, Supervisors: prof. J. Renes, prof. J. Rouwendal
Martijn Storms, Historische kaartboeken, Supervisors: prof. em. Günther Schilder, prof. J. Renes
Martti Veldi, Landscape and heritage Estonia, Supervisors: prof. J. Kolen, co-promotor: prof. J. Renes
Maarten Vieveen, Paradigm shift heritage, Supervisors: prof. J. Janssen (WUR), prof. J. Renes, co-promotor: dr. Mieke Oostra
Sophie Visser, GIS en historische landschappen, Supervisor: prof. J. Renes
Martin Woestenburg, Voedsellandschappen Europa, Supervisors: prof. J. Renes, prof. H. Wiskerke
Nan Xiang, Historical geography European delta’s, Supervisor: prof. J. Renes
Xiaolin Zang, Urban heritage Qingdao, Supervisors: prof. J. Renes, co-promotor: dr. Bouke van Gorp