Onderzoeksgroep Mediterrane Archeologie

De onderzoeksgroep Mediterrane Archeologie heeft een internationale reputatie op het gebied van de archeologie van het Middellandse Zeegebied, in het bijzonder die van de Egeïsche en Italiaanse Pre- en Protohistorie, de (koloniale) Griekse wereld, en de (vroeg-) Romeinse periode in Italië. De expertise van de staf beslaat een breed veld, van het onderzoek van begrafenis- en cultusrituelen tot nederzettings- en landschapsarcheologie. Aandacht voor Mediterrane connectiviteit wordt daarin gecombineerd met een sterke traditie in regionale archeologie. Het onderzoek is voorts mede gericht op publieksontsluiting en duurzaam beheer van cultureel erfgoed, technologieontwikkeling (met name digitale ruimtelijke technieken), stadsvernieuwing en de inrichting van landschapsparken.

Aandachtsgebieden/methoden

 • Egeïsche en Italiaanse Pre- en Protohistorie
 • (koloniale) Griekse wereld
 • (vroeg-) Romeinse periode in Italië
 • Archeologie van de dood en van religie
 • Nederzettings- en landschapsarcheologie
 • Interconnectiviteit
 • Erfgoed en ruimte

Institutionele inbedding
Onderzoek en onderwijs van de leerstoelgroep zijn bij uitstek interdisciplinair, gericht op kruisbestuiving tussen de (Mediterrane) archeologie, Oude Geschiedenis en meer in het algemeen de historische en sociale wetenschappen, met eveneens aandacht voor integratie met geografie en aardwetenschappen, planologie en stedenbouwkunde. Met deze interdisciplinaire benadering vormt de Mediterraan archeologische sectie een kernonderdeel van het interfacultaire VU-onderzoeksinstituut CLUE+ en met name van het onderzoekscluster ‘Landschap en Erfgoed’.

Onderwijs
Het onderwijs van de de Mediterraan archeologen is ingebed enerzijds binnen de afdeling Art and Culture, History and Antuiquity en anderzijds binnen het Amsterdam Center for Ancient Studies and Archaeology, een samenwerkingsverband van VU en UVA.

Projecten
De onderzoeksgroep entameert een reeks van internationale projecten, die mede gefinancierd worden door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de Europese Unie, regionale en lokale overheden, en private partners: 

 • Plakari Archaeological Project (prof. dr. Jan Paul Crielaard). Multidisciplinair onderzoek naar het functioneren van een vroeg Grieks heiligdom in Karystos-Plakari (Griekenland).
 • Sea and Land Routes of southern Euboia (prof. dr. Jan Paul Crielaard). Regionale studie naar lange-termijn ontwikkelingen in interconnectiviteit (ca. 4000-1 v.Chr.).
 • Challenging Testaccio (prof. dr. Gert-Jan Burgers). Meerjarig onderzoek naar de lange termijn geschiedenis en erfgoedontsluiting van de Romeinse wijk Testaccio, in hartje Rome.
 • The Salento Isthmus Project (prof. dr. Gert-Jan Burgers). Meerjarig project gericht op de studie van de effecten van Griekse en Romeinse kolonisatie op samenleving en landschap van de isthmus van de Italiaanse streek Salento.
 • The Geraki Project (dr. Mieke Prent). Project gericht op de langetermijngeschiedenis van de gefortificeerde acropolis van Geraki (antiek Geronthrai) in Zuid-Oost Laconië.

Volg ons op:

Facebook icoon  Twitter  

Medewerkers Mediterrane Archeologie


Hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers
Prof. dr. Gert-Jan Burgers (Mediterrane Archeologie, landschapsarcheologie, erfgoedstudies)
Prof. dr. Jan Paul Crielaard (Mediterrane pre- en protohistorie, interconnectiviteit in het Mediterrane gebied, Homerische archeologie, archeologie en identiteit).
Dr. Mieke Prent (Griekse pre- en protohistorie, landschapsarcheologie)
Dr. Marleen Termeer (Romeinse archeologie)
Dr. Lieve Donellan (van 01.10.16-01.10.18), EU Marie Curie Individual Postdoc Fellow

Ondersteunende staf
Bert Brouwenstijn (archeologisch tekenwerk, cartografie, desktop publishing, 3D illustraties)
Jaap Fokkema (ICT-ondersteuning archeologisch veldwerk)
Anne van Hilst (veldtechnicus/veldwerkcoördinator, depotbeheer)
Benno Ridderhof (ICT-ondersteuning visualisatie veldwerkdata).

Promovendi
Kimberley van den Berg
Elisha van den Bos
Ruben Brugge
Gervasio Illiano
Stefan Kooi
Ayla Krijnen
Christian Napolitano
John Mooring
Anke Stoker
Ilona Venderbos
Dorota Biesiekirska

Buitenpromovendi
Gervasio Illiano
Christian Napolitano
John Mooring
Ilona Venderbos