Onderzoeksgroep Mondiale geschiedenis in antropologisch perspectief

Mondiale geschiedenis in antropologisch perspectief is een unieke leerstoel in Europa, misschien zelfs in de wereld. De leerstoel combineert methodologische en conceptuele inzichten uit zowel de geschiedwetenschap als antropologie om samenlevingen in heden en verleden beter te begrijpen. Het onderzoek en onderwijs gaan in op thema’s als migratie, etniciteit, nationalisme en kosmopolitisme; staatsvorming en de constructie van soevereiniteit en identiteit; en de sociale en politieke dimensies waarbinnen geschiedenis en herinnering tot stand komen. Onderzoek focust op moderne en contemporaine geschiedenis. Regionale specialisaties zijn: West- en Oost-Europa; Noord- en Oost-Afrika; Centraal-, Oost-, Zuid-, en Zuidoost-Azië; en Noord-Amerika en de Caraïben.

Aandachtsgebieden

  • Socio-economische achtergronden van staatsvorming in vroegmodern Europa
  • Relaties tussen Chinese managers en plaatselijke werknemers in Chinese bedrijven in Europa
  • Relaties tussen Franse ondernemers en Marokkaanse musea
  • De veranderende socioeconomische positie van Hindostanen in Europa en de Caraïben
  • Veranderende identiteiten in Oost-Afrika en hun verband met de circulatie van goederen, mensen en ideeën 
  • Chinese media in de wereld
  • Marokkaans en Algerijns migrantenactivisme in Europa

Institutionele inbedding
Onze stafleden zijn ook verbonden aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Daarnaast zijn ze leden van onderzoekscentra en -scholen zoals het:

Onderwijs
Onze staf verzorgt o.a. de vakken Global History; Empires and States in a Globalising World, 1500-present; Global Migration History; A Global History of Inequality; Migration, Ethnicity, and the Economy; International Relations from Below; International Organisations; Networks around the Indian Ocean; (BA); Idealism and Power in the Postcolonial state: Indonesia, India and Tanzania; Migrations and Circulations; Topics in the History and Anthropology of Mobility (MA).

Onze staf coördineert de minor Migration Studies, het Honoursprogramma van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een afstudeerrichting binnen de bacheloropleiding Geschiedenis, en een afstudeerrichting binnen de masteropleiding Geschiedenis.

Studenten kunnen bij ons terecht voor de begeleiding van BA- en MA-scripties over de geschiedenis en antropologie van migratie, mobiliteit en transnationalisme aan de hand van archiefonderzoek, egodocumenten en levensverhaalonderzoek, de studie van materiële cultuur en antropologische methoden en technieken.

Medewerkers Mondiale geschiedenis in antropologisch perspectief

Prof. Pál Nyíri, hoogleraar mondiale geschiedenis in antropologisch perspectief (migratie, mobiliteit, nationalisme, toerisme; China)
Prof. Ruben Gowricharn
, bijzonder hoogleraar Hindostaanse diasporastudies (migratie en diaspora’s, ongelijkheid, ondernermerschap; Nederland, India, Caraïben)
Dr. Frans Huijzendveld, universitair docent mondiale en Afrikaanse geschiedenis (migratie, erfgoed en tourisme in Oost-Afrika)
Dr. Norah Karrouche, docent (migratie, herinneringspolitiek en nationalisme; musea; Marokko)
Prof. Marjolein ‘t Hart, bijzonder hoogleraar geschiedenis van staatsvorming in mondiaal perspectief (staatsvorming in vergelijkend perspectief; mondiale economische geschiedenis; Nederland en het Atlantisch gebied)

Promovendi
Amieke Bouma, Interest organizations of former GDR elites in unified Germany
Bram Colijn, (verbonden aan de Faculteit Religie en THeologie) Rituals of multi-religious households in China