Over de faculteit

De Faculteit der Geesteswetenschappen staat voor toonaangevend onderwijs en onderzoek in verschillende vakgebieden: Taal, Literatuur en Communicatie, Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid en Filosofie.

Onderwijs
De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt een breed scala aan bachelor- en (research)masteropleidingen. Daarnaast biedt de faculteit een interdisciplinaire bacheloropleiding Philosophy, Politics & Economics (PPE) aan. 

Het onderwijs binnen de faculteit is persoonlijk. Studenten werken in kleine groepen, waardoor veel interactie met medestudenten en docenten mogelijk is. Binnen de opleidingen is ruimte voor individuele keuzes en ontwikkeling. Studenten kunnen de kennis die zij opdoen toepassen in een maatschappelijke context. De faculteit gaat uit van een uitdagend studieklimaat met activerend onderwijs en goede begeleiding. In dat onderwijs spelen actuele vraagstukken uit de samenleving en wetenschap een centrale rol.

Onderzoek

De Faculteit der Geesteswetenschappen is de ideale omgeving waar (inter)nationaal erkende hoogleraren, onderzoekers en promovendi samenwerken aan onderzoek op topniveau. Binnen vrijwel alle disciplines worden regelmatig grote en minder grote subsidies binnengehaald. De faculteit heeft daarmee een belangrijke plek binnen het brede onderzoeksveld van de Humanities verworven. Het wetenschappelijk onderzoek van de faculteit is ondergebracht in twee onderzoeksinstituten: CLUE+ en het Netwerk Instituut. De faculteit heeft mede door het onderzoek  een florerende Graduate School of Humanities voor research masterstudenten en promovendi.

Organisatie

De Faculteit der Geesteswetenschappen is georganiseerd volgens een aantal onderdelen, zoals het faculteitsbestuur, het faculteitsbureau, en verschillende commissies en andere vormen van medezeggenschap.

Wetenschappelijke afdelingen

De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft drie wetenschappelijke afdelingen: Taal, literatuur & communicatie, Kunst & cultuur, geschiedenis, oudheid, en Filosofie.

Bijzonder hoogleraren

Bekijk het overzicht van de hoogleraren met bijzondere leerstoelen die aan de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn gevestigd.

Contact en routebeschrijving

De Faculteit der Geesteswetenschappen is gevestigd in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De afdelingen en diensten van de faculteit bevinden op de 11e tot en met de 14e verdieping.