Over de faculteit

De Faculteit der Geesteswetenschappen staat voor toonaangevend onderwijs en onderzoek in verschillende vakgebieden: Taal, Literatuur en Communicatie, Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid en Filosofie.

Onderwijs

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt een breed scala aan bachelor- en (research)masteropleidingen. Daarnaast biedt de faculteit een interdisciplinaire bacheloropleiding Philosophy, Politics & Economics (PPE) aan.

Het onderwijs binnen de faculteit is persoonlijk. Studenten werken in kleine groepen, waardoor veel interactie met medestudenten en docenten mogelijk is. Binnen de opleidingen is ruimte voor individuele keuzes en ontwikkeling. Studenten kunnen de kennis die zij opdoen toepassen in een maatschappelijke context. De faculteit gaat uit van een uitdagend studieklimaat met activerend onderwijs en goede begeleiding. In dat onderwijs spelen actuele vraagstukken uit de samenleving en wetenschap een centrale rol.

Ga naar Onderwijs.

Onderzoek

De Faculteit der Geesteswetenschappen is de ideale omgeving waar (inter)nationaal erkende hoogleraren, onderzoekers en promovendi samenwerken aan onderzoek op topniveau. Binnen vrijwel alle disciplines worden regelmatig grote en minder grote subsidies binnengehaald. De faculteit heeft daarmee een belangrijke plek binnen het brede onderzoeksveld van de Humanities verworven. Het wetenschappelijk onderzoek van de faculteit is ondergebracht in twee onderzoeksinstituten: CLUE+ en het Network Institute. De faculteit heeft mede door het onderzoek een florerende Graduate School of Humanities voor research masterstudenten en promovendi.

Ga naar Onderzoek.