prof. dr. G.L.M. (Gert-Jan) BurgersDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Hoogleraar Mediterrane Archeologie aan de Faculteit der Letteren van de VU

Het onderzoek en het master’s onderwijs van de afdeling Oudheid is ondergebracht in twee internationaal georiënteerde, dynamische kenniscentra. De onderzoekers participeren in het  interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE (research institute for the heritage and history of Cultural Landsccapes and Urban Environment);  het gezamenlijke master’s programma van de VU en de UvA wordt aangeboden binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA). De samenwerking tussen de twee Amsterdamse universiteiten biedt studenten de mogelijkheid uit een divers aanbod van onderwerpen te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties binnen Klassieke Talen, Oudheidstudies en Archeologie.

Algemeen

Op 1 november 2013 is Gert-Jan Burgers aangetreden als hoogleraar Mediterrane Archeologie aan de Faculteit Letteren van de VU. Daarvoor was hij vanuit de VU gedetacheerd aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome, waar hij respectievelijk werkzaam was als hoofd van de sectie Oudheid (sinds 2006) en directeur (sinds 2012)

Burgers is staflid van het interfacultaire erfgoedinstituut CLUE (Research Institute for the heritage and history of the Cultural Landscape and Urban Environment) van de VU. Hij is tevens lid van de  wetenschappelijke commissies van een aantal internationale tijdschriften en jaarboeken Siris,Insulae Diomedeae, Ergasteria,Archeologia e Storia Antica)

Burgers heeft gepubliceerd in een reeks van monografieën en internationaal gerenommeerde tijdschriften en, op uitnodiging, gesproken op vele internationale fora. Sinds 1991 heeft hij grote interdisciplinaire veldwerkprojecten geleid in Rome en andere delen van Italie (o.a Challenging Testaccio en Regional Pathways to Complexity). Meer recentelijk begon hij projecten gericht op kritische studie en ontsluiting van archeologische en historisch erfgoed (o.a. World Heritage in a Working Class Area). Aan deze projecten zijn omvangrijke gelden toegekend uit de eerste, tweede en derde geldstroom (o.a. NWO, het European Regional Development Fund en KLM). De projecten zijn sterk gericht op de aansluiting van onderzoek op kennisvalorisatie, cultuurbeleid en ondernemerschap. Over dit thema heeft hij onlangs in Rome een internationale workshop georganiseerd met de titel Humanities in Society and Business.

Onderwijs

Burgers geeft en coördineert onderwijs op alle universitaire niveau’s, met name op het gebied van Mediterrane en Romeinse archeologie, Oude geschiedenis, landschaps- en erfgoedstudies.

Onderzoek

Burgers is gespecialiseerd in archeologisch onderzoek van Protohistorisch en Romeins Italië, meer specifiek in de studie van landschappen, ruimtelijke ordening en erfgoed

Publicaties (selectie)


1. Recente monografieën en proceedings

 • In druk (met T.Stek; eds.), The Impact of Rome on Cult Places and Religion in Italy.NewApproaches to Change and Continuity, Bulletin of the Institute of Classical Studies UCL
 • 2012 (met F. Vermeulen, C. Corsi & S. Keay; eds.): The Contribution of Urban Landscape Survey in Italyand the Mediterranean, Oxford: Oxbow books;
 • 2011 (met J.P. Crielaard): Greci e indigeni a L’Amastuola, Mottola: Stampasud, pp. 260;
 • 2011 (met P. Attema & M. van Leusen): Regional Pathways to Complexity. Settlement and LandscapeDynamics in Italy in the 1st Millennium BC, Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 235;
 • 2010 (met C. Napolitano; eds.): L’Insediamento messapico di Muro Tenente. Scavi e ricerche 1998-2009, Mesagne: Locopress, pp. 150;
 • 2009 (met G. Recchia; eds.): Ricognizioni archeologiche sull’altopiano delle Murge. La carta archeologica del territorio di Cisternino (BR), Foggia: Grenzi editore, pp. 192; 

2. Selectie van recente artikelen en delen uit boeken 

 • 2012: Urban Landscape Surveys at the Isthmus of Salento, in F. Vermeulen, G.J Burgers, C. Corsi & S. Keay (eds.): The Contribution of Urban Landscape Survey in Italy and the Mediterranean, Oxford: Oxbow books, 13-22;
 • 2012: Landscape and identity of Greek colonists and indigenous communities in southeast Italy, in G. Cifani, S. Stoddart (eds.), Landscape, Ethnicity and Identity in the Archaic Mediterranean Area. Oxford: Oxbow books, 64-76;
 • 2012  (met P. Attema): A Comparative view of the Hellenistic and Roman landscapes in three Italian regions, in P. Attema, G. Schőrner (eds.), Comparative Issues in the Archaeology of the Roman Rural Landscape: Site Classification between Survey, Excavation and Historical  Categories, JRA Supplementary Series Number 88, 107-116;
 • 2012 (met J.P. Crielaard): Greek colonists and indigenous populations at L’Amastuola, southern Italy II, Bulletin Antieke Beschaving, 87, 59-96;
 • 2012 (met J.P. Crielaard): Mobilità, migrazioni e fondazioni nel Tarantino arcaico: Il caso di L’Amastuola, in: Atti del 50° Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 5-28;
 • 2012 Landscapes of Contact. Greeks and Indigenes in the Salento Isthmus, Southern Italy, Gottingen, 205-210;
 • 2011 (met J.P. Crielaard), Communicating Identity in an Italic-Greek Community; the Case of L’Amastuola  (Salento), M. Gleba & Helle W. Horsnaes, Communicating Identity in Italic Iron Age Communities, Oxford: Oxbow Books, 73-89; 
 • 2010 (met L. Di Noi), La cinta muraria esterna, in: G.J. Burgers, C. Napolitano (eds.), L’Insediamento messapico di Muro Tenente. Scavi e ricerche 1998-2009, Mesagne, 41-52.
 • 2010 (met J. Waagen), Excavations at I Castiedd’ di San Pancrazio Salentino, Southern Italy, in: Babesch 85, 69-85;
 • 2009 Sistemi abitativi dell’epoca ellenistico-romana, in: Burgers, G-J. Recchia, G. (eds.), Ricognizioni archeologiche sull’altopiano delle Murge. La carta archeologica del territorio di Cisternino (BR), Foggia: Grenzi editore, 86-95;
 • 2009 (met  G. Recchia), Dalle indagini alla redazione della Carta Archeologica: obiettivi e metodologia della ricerca, in: Burgers, G-J. Recchia, G. (eds.), Ricognizioni archeologiche sull’altopiano delle Murge. La carta archeologica del territorio di Cisternino (BR), Foggia: Grenzi editore, 11-14;
 • 2009 Forme insediative e organizzazione del paesaggio nell’istmo salentino, in: M. Osanna (ed.), Verso la città. Forme insediative in Lucania e nel mondo italico fra IV e III sec. C., Venosa, 277-288;
 • 2009 L’Archeologia classica tra dimensione internazionale e realtà locali, in: A.L. D’Agata, S. Alaura (eds.), Quale futuro per l’archeologia? Atti del workshop internazionale,Roma, 4-5 dicembre 2008, Roma, 27-39;
 • 2009 Ricerca e tutela del paesaggio archeologico: nuovi approcci, in: Siris 9, 2008, 75-86;
 • 2009 (met S. Ross, A. Sabotkova) Remote Sensing and Archaeological Prospection in Apulia, Italy, Journal of Field Archaeology 34, 4, 423-437;

Lijst van publicaties