prof. dr. J. (Jos) BazelmansDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Jos Bazelmans
Bijzonder hoogleraar Archeologische monumentenzorg

Contactgegevens en aanwezigheid

Contactgegevens:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Cultural Heritage Agency
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | kamernummer 4.17
Postbus 1600 / P.O. Box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands 

Telefoonnummer:  +31 33 421 76 30
Fax: +31 33 421 77 99
Mobiel: +31 6 51 26 13 06
Mailadres: j.bazelmans@cultureelerfgoed.nl

Aanwezig:

Afspraken kunnen gemaakt worden via mevr. M. Walrecht, secretaresse sectorhoofd Kennis, Landschap en Archeologie van RCE, Amersfoort, 033 421 75 71.

Personal web page in English
Curriculum Vitae

Algemeen

Het onderzoek en het master’s onderwijs van de afdeling Oudheid is ondergebracht in twee internationaal georiënteerde, dynamische kenniscentra. De onderzoekers participeren in het  interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE (research institute for the heritage and history of Cultural Landsccapes and Urban Environment);  het gezamenlijke master’s programma van de VU en de UvA wordt aangeboden binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA). De samenwerking tussen de twee Amsterdamse universiteiten biedt studenten de mogelijkheid uit een divers aanbod van onderwerpen te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties binnen Klassieke Talen, Oudheidstudies en Archeologie.

Specialismen

De antropologie en archeologie van uitwisseling; monetaire ontwikkelingen in niet- en vroegmoderne samenlevingen; hermeneutische en structuralistische perspectieven in de sociale wetenschappen; de ontwikkeling van de historische ervaring; archeologie en de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland; archeologie en (cultuur-)politiek; de Romeinse rijksgrens (limes) in Nederland; de ontwikkeling van het Nederlandse archeologische bestel.

Onderwijs

 • Geld en erfgoed 

Sinds september 2012 bieden de VU en de UvA een gezamenlijk Master’s programma aan binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA). Deze samenwerking biedt studenten de mogelijkheid uit een divers aanbod van onderwerpen te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties binnen Klassieke Talen, Oudheidstudies en Archeologie.

Onderzoek

In het onderzoek staan de geldstromen in de Nederlandse erfgoed-sectorarcheologie centraal. Deze worden in kaart gebracht. Het onderzoek gaat echter verder: het concentreert zich vooral op de herkomst van het geld voor de instandhouding van erfgoed, de oormerking ervan en de spelregels rond de besteding ervan. En wat vertelt ons dat over ons denken over de relatie tussen economie en cultuur en de productie van waarde en waarden?

Publicaties

 • 2010: N. Roymans, J. Kolen en J. Bazelmans, Archeologie, landschappen en erfgoed, in K. Bosma en J. Kolen (red.), Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed, Nijmegen, 29-39.
 • 2010: J. Bazelmans, Wie bepaalt de archeologische agenda?, Archeobrief 14.2, 31-37.
 • 2010: J. Bazelmans, Kwetsbaar erfgoed. Beheer en behoud oorlogsmonumenten, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Jaarverslag 2009, 25 (tekst Eric Alink).
 • 2009: Een lang verhaal, in RACM, Monumenten van Romeins Nederland. Beschermingsagenda Archeologie 2008, 6-15.
 • 2009: Bazelmans, J., 2009: The early-medieval use of ethnic names from classical Antiquty: the case of the Frisians, in T. Derks and N. Roymans, Ethnic constructs in Antiquity. The role of power and tradition, Amsterdam, 321-338 (manuscript afgerond in 2000).
 • 2008: Moeten molens altijd malen? Vitruvius 1 (2), 10-20, 
  www.uitgeverijeducom.nl/site/titels/vakbladen/vitruvius_nr2_jan08.pdf 
 • 2008: Moeten molens altijd malen? Vitrivius 1 (5), 38-43,www.uitgeverijeducom.nl/site/titels/vakbladen/vitruvius_nr5_okt08.pdf
 • 2006: J. Bazelmans, K. Hilberdink en G. Lange: ‘Malta’ en het universitaire onderwijs en onderzoek in de archeologie, Amersfoort. Download tekstdownload figuren.
 • 2006: Jonge, W. de, J. Bazelmans en D.H. de Jager, Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot monument. Utrecht, Uitgeverij Matrijs, Utrecht.
 • 2005: Bazelmans, J., H. Groenendijk en G. de Langen, de late prehistorie en protohistorie van Holoceen Noord-Nederland, Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (hoofdstuk 12). 64 pp (www.noaa.nl/content/toc/balk1-4-12.asp) of (www.noaa.nl/content/documenten/12%20Bazelmans-Groenendijk%20N%20Ned.pdf). 
 • 2005: Die Wurten von Dongjum-Heringa, Peins-Oost und Wijnaldum-Tjitsma: kleinmaßstäblicher Deichbau in ur- und frühgeschichtlicher Zeit des nördlichen Westergo, inKüste und Marsch, Oldenburg, 68-84.
 • 2005: Bazelmans, J., H. Groenendijk en G. de Langen, de late prehistorie en protohistorie van Holoceen Noord-Nederland, Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (hoofdstuk 12). 64 pp (www.noaa.nl/content/toc/balk1-4-12.asp) of (www.noaa.nl/content/documenten/12%20Bazelmans-Groenendijk%20N%20Ned.pdf).
 • 2005: Ruimte en verleden tijd; imperium, staat en Unie, in B. Bolenbrander en MUST (red.),Limes Atlas, Rotterdam, 11-17.
 • 2005: Bazelmans, J., en E. Jansma,  Das Leben an Bord. Im Schiffsfund von De Meern (Niederlande) ist der Alltag auf einem römischen Frachter konserviert, Antike Welt 36, 23-39.

Links