dr. F.H. (Freek) SchmidtDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Architectuurhistoricus, Universitair Hoofddocent Architectuurgeschiedenis, Opleidingsdirecteur Kunst- en Cultuurwetenschappen

Aanwezig: Dagelijks, mail voor een afspraak


Specialismen

Architectuur, stedenbouw en theorie van de vroegmoderne tijd.

Onderwijs

  • Visuele en Materiele Cultuur I, MKDA jaar 1 (L_AABAMKD104)
  • Visuele en Materiele Cultuur II, MKDA jaar 1 (L_AABAMKD105)
  • Visies en Gezichtspunten, MKDA jaar 2 (L_KABAMKD203)
  • Seminar Architecture MA (L_KBMAKGS013)
  • Wooncultuur, MKDA jaar 2 (L_KBBAMKD203) 
  • Excursie Buitenland, MA (L_KBMAKGS012)
  • Minor Amsterdam Urban History (LMI_SA)

Onderzoek


Mijn onderzoek richt zich op de architectonische cultuur vanaf de zeventiende eeuw in internationaal perspectief. Thema's die daarbij aan de orde komen zijn de competenties van architecten, opdrachtgevers en anderen; beeldvorming en representatie van architectuur; historiografie. In 2016 verscheen bij uitgeverij Ashgate (Aldershot) Passion and Control: Dutch Architectural culture in the Eighteenth Century

Voor enkele artikelen, zie: http://www.EarlyModernArchitecture.com

Kort CV met publicaties 

Publicaties (selectie)

‘Education’; ‘Amelot’; ‘Residenz’, Harry Mallgrave (ed.) The Companion to the history of architecture: The Companion to 18th Century Architecture (eds. C. van Eck & S. de Jong) (Oxford, Wiley/Blackwell) ter perse

‘Petrus Camper and his Passion for Architecture’, in: K. van Berkel, M. van Lieburg and B. Ramakers (eds.), Petrus Camper. The Groningen meteor (Hilversum: Verloren, 2015) ter perse

‘Of Grids, Ideals and Myths’. A review of Early Modern Urbanism and the Grid: Town Planning in the Low Countries in International Context. Exchanges in Theory and Practice 1550–1800, Piet Lombaerde and Charles van den Heuvel (eds.), (Turnhout: Brepols, 2011), in: Architectural Histories.The open access journal of the EAHN, 1 (2013) 1

‘Amsterdam’s Architectural Image from Early-Modern Print Series to Global Heritage Discourse’, in: M. de Waard (ed.), Imagining Global Amsterdam: History, Culture, and Geography in a World City, Amsterdam 2012, 219-238

‘Maken en breken in stad, polder en buiten. Ambities, reputaties en werkelijkheden’, of Bulletin KNOB 111 (2012)

Review: Christopher P. Heuer, The City Rehearsed: Object, Architecture, and Print in the Worlds of Hans Vredeman de Vries. The Classical Tradition in Architecture (New York: Routledge, 2009), CAAreviews February 16, 2012 http://www.caareviews.org/reviews/1770

‘De ontdekking van de grachtengordel’, in: Marleen Slooff and Jaap Evert Abrahamse (eds.), Amsterdams werelderfgoed: de grachtengordel na 400 jaar, Bussum 2012, 48-61

‘Beschavende Bouwkunst voor Burgers. Jacob Otten Husly’s redevoeringen over de architectuur van de Oudheid’, in: A.J.P. Raat, C. Baar-de Weerd and W.R.E. Velema (eds.), De Oudheid in de achttiende eeuw/Classical Antiquity in the Eighteenth Century, Utrecht 2012, 179-199

‘Moving Monuments: Cultural Transfer and the Mobility of Architecture’, in: E. Jost and H. Zaunstöck (eds.), Goldenes zeitalter und Jahrhundert der Aufklärung.Kulturtransfer zwischen den Niederlanden und dem mitteldeutschen Raum im 17. und 18.Jahrhundert,  Halle 2011 (Mitteldeutscher Verlag), 32-45

Review:  Perfection in Proportion : The Legacies of Palladio and Scamozzi in the Golden Age, Journal of the Society of Architectural Historians 70 (2011), 265

‘Hollands Arcadië. Achttiende-eeuwse Amsterdam buitenplaatscultuur/Dutch Arcadia. Amsterdam and villa culture’,  Over Holland: Architectonische studies voor de Hollandse stad (2011), 10-11, 173-196

‘Building Discipline. Two Amsterdam Houses of Correction’, in: Konrad Ottenheym, Monique Chatenet & Krista de Jonge (eds.), Public Buildings in Early Modern Europe (Turnhout: Brepols, 2010), 165-180 (review)

‘“Het eenige en zeldzame Wonderstuk van de geheele wereld”. Een architectonische fantasie voor een illustere vaderlander’, in: Jan Bloemendal & Hans Kristian Ploos van Amstel (red.), Een tempel voor Hugo de Groot. Een rede van Jacob Ploos van Amstel uit 1774, Amersfoort (Florvallis), 63-75

Review: Richard Wittman, Architecture, Print Culture, and the Public Sphere in Eighteenth-Century France (New York: Routledge, 2007), CAAreviews June 2, 2010 http://www.caareviews.org/reviews/1457

‘De uitdaging van de architectuurhistoricus’, Bulletin KNOB 109 (2010), 114-124

Diverse bijdragen aan: Mieke Rijnders & Patricia van Ulzen (red.), 101 Hoogtepunten van de Westerse kunst (Inleiding Kunstgeschiedenis, 1) Heerlen (Open Universiteit)

'Klassieke vormen en maatverhoudingen in de architectuur', in: Mieke Rijnders & Patricia van Ulzen (red.), Manieren van kijken (Inleiding Kunstgeschiedenis, 2), Heerlen (Open Universiteit), 234-255

‘Dutch Arcadia. Amsterdam and Villa Culture’, Barbara Arciszewska (ed.), The Baroque Villa. Suburban and Country Residences, c. 1600-1800, Wilanow 2009, 43-58

'Building Artists. History, Modernity and the Architect Around 1630', in: H. Perry Chapman and Joanna Woodall (eds.), Nederlandsch Kunsthistorisch Jaarboek Vol. 59 (2009): Envisioning the artist in the Early Modern Netherlands, 315-344

diverse entries in: Patrick Goode (ed.), Oxford Companion to Architecture, Oxford 2009

‘Een stad aan de muur’, in: J.E. Abrahamse, M. Carasso-Kok en E. Schmitz (eds.), De verbeelde wereld. Liber Amicorum voor Boudewijn Bakker, Bussum 2008, 30-35

‘2000 jaar Nederlanders en hun godshuizen’, aflevering 13 van: W. Bouwman et al. (eds.), Geloof in Nederland, Zwolle 2008-2009, 393-424

Redactionele adviezen, beeldredactie en enkele hoofdstukken in: K.Bosma e.a. (red.), Bouwen in Nederland 600-2000, Amsterdam/Zwolle 2007

'Architectuurgeschiedenis en bouwhistorie in Amsterdam', inleiding (en redactie) bij het themanummer, Bulletin KNOB 106 (2007)

Paleizen voor prinsen en burgers. Architectuur in Nederland in de Achttiende Eeuw, Zwolle (Waanders uitgevers) 2006 (254 pp.).  [De vakpers over dit boek: - 'gedegen': BMGN 123 (2008), 2, 1; - 'afgewogen en overtuigend': Geschiedenis Magazine (2006), nr. 6, 61]

‘Monumenten verliezen. Nieuwe bestemmingen in oude gebouwen’ en ‘De architect van het Huis met de Hoofden. Moderne architectuur anno 1631’, in: J. Gawronski, F. Schmidt and M.-Th. Van Thoor, Amsterdam. Monumenten en Archeologie 5, Amsterdam 2006, 43-47, 59-69

‘Inleiding’, in: Bibliografie Architectuur, Stedebouw en Ruimtelijke ordening, Tuin- en Landschapsarchitectuur, Monumentenzorg en Bouwhistorie 2000-2005 [samenstelling Niek Smit] [Uitgave van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici], Utrecht 2006 Bibliografie VNK Bouwkunst 2006, (voor de website van de VNK: www.kunsthistorici.nl)

‘Het architectenloze tijdperk’, Bulletin KNOB 104 (2005), 135-161

‘Armoede en Verlichting. Het nieuwe werkhuis in Amsterdam en Abraham van der Hart’, De Achttiende Eeuw 35 (2003), 89-122

‘Theater en decor. De stadsschouwburg van Jan Springer’, Amsterdam. Monumenten & Archeologie 2 (2003), 111-121 

Met/with Th.von der Dunk, ‘Petrus Camper en Jacob van Campen. Een polemiek met Cornelis Ploos van Amstel inzake het stadhuis van Amsterdam uit 1767’, Bulletin KNOB 100 (2002), 158-177

‘Verzekerd van een rijke geschiedenis. De monumentenbeschrijving nu en morgen’, in: J. Gawronski, F. Schmidt and M.-Th. Van Thoor, Amsterdam. Monumenten & Archeologie 1, Amsterdam 2002, 102-109

‘Expose ignorance and revive the bon goût. Foreign architects at Jacques-François Blondel’s Ecole des Arts’, Journal of the Society of Architectural Historians 61 (2002), no. 1, 4-29 

‘De Hollandse ruimte. Architectuur en stedenbouw’ in: Th. de Nijs en E. Beukers (red.), Geschiedenis van Holland1572-1795, 3 vols., Hilversum [Verloren] 2002, deel 2, 435-464 

‘L’Architecture du XVIe siècle au début du Xxe siècle’ (met K.A. Ottenheym); ‘Le XIXe siècle ou les prémices de l’architecture moderne’, in: Th. DaCosta Kaufmann (ed.), L’art flamand et hollandais. Belgique et Pays-Bas 1520-1914, 2 vols., Paris [Editions Citadelles & Mazenod] 2002, 43-101, 405-439

Pieter de Swart. Architect van de achttiende eeuw, in de reeks 'Cultuurhistorische studies', [Rijksdienst voor de Monumentenzorg/Waanders Uitgevers] Zeist/Zwolle 1999

Diverse bijdragen in: Henry A. Millon (ed.), The triumph of the Baroque.Architecture in Europe 1600-1750, Venetië 1999, 175, 290-293, 527-528, 553-554

‘Grensoverschrijdende feestarchitectuur. Het vuurwerktheater voor de Vrede van Aken in de Hofvijver (1749) als exponent van internationaal classicisme’, Nederlands kunsthistorisch jaarboek 49 (1998), 254-281

Overige activiteiten

Redacteur van Bulletin KNOB

Redacteur Website EarlyModernArchitecture.com

Links

VU Personal Webpage in English