Alle studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen worden vertegenwoordigd door de Facultaire Studentenraad (FSR). De FSR is betrokken bij het maken van belangrijke beslissingen door het faculteitsbestuur en het opstellen van (facultaire) regelingen, de FSR heeft daarbij als taak de belangen van de studenten te behartigen.

Maandelijks komt de FSR samen met het faculteitsbestuur en het medezeggenschapsorgaan van de medewerkers van de faculteit. In deze vergadering heeft de FSR adviesrecht, initiatiefrecht en instemmingsrecht. Door deze rechten is de FSR in staat om te voorkomen dat er beslissingen worden gemaakt die nadelig zijn voor studenten en kan de FSR problemen onder de aandacht van het faculteitsbestuur brengen. Het belangrijkste document waar de FSR inspraak op heeft is het Onderwijs- en Examenreglement (OER) waarin beschreven staat welke rechten en plichten de student en de faculteit hebben met betrekking tot het onderwijs en de tentamens.

Naast het medezeggenschapsorgaan van de studenten, is de FSR ook hét aanspreekpunt voor alle studenten. Studenten mogen altijd contact opnemen met de FSR voor het stellen van vragen, het doen van suggesties of het indienen van klachten. Hoe meer studenten naar de FSR stappen met problemen of vragen, des te beter kan de FSR de studenten vertegenwoordigen en hun problemen oplossen.
De FSR is een democratisch verkozen medezeggenschapsorgaan en de leden worden elk jaar aan het einde van het academisch jaar gekozen door de studenten van de faculteit.

De raad van 2019-2020
In het raadsjaar 2019-2020 bestaat de Facultaire Studentenraad der Geesteswetenschappen uit:
- Even Lislien Grimstad
- Kimberly Puister
- Kat Baron
- Jessica Nyuiadzi
- Laura Falsberg
- Wouter Juffermans

Contact
Aarzel niet om contact met de FSR op te nemen als je vragen, klachten of suggesties hebt. De FSR is bereikbaar per mail, via Facebook en de leden zijn regelmatig te vinden in de sociale ruimte van de faculteit.
E-mail: fsr.fgw@vu.nl
Sociale ruimte: HG-12A43

Facebook icoonfacebook.com/fsr.geesteswetenschappen