Why Humanities Matter


De Faculteit der Geesteswetenschappen start met een campagne om een gezamenlijke, motiverende en inspirerende visie op Geesteswetenschappen aan de VU te ontwikkelen. In de context van de nieuwe faculteit na de fusie in september vorig jaar, en de maatschappelijke context waarin regelmatig vraagtekens worden geplaatst bij de waarde en het nut van de geesteswetenschappen, is het tijd om onze waarde onder woorden te brengen, en te vertellen waarom wij onze vakgebieden doceren en onderzoeken.

Met de campagne Why Humanities Matter brengen we het verhaal van Geesteswetenschappen aan de VU tot leven. Het doel is om met een aantal gerichte activiteiten een facultaire en inspirerende visie te ontwikkelen die breed en trots gedragen wordt, leeft onder staf en studenten en tegelijkertijd voldoende flexibiliteit en ruimte biedt om persoonlijk invulling aan te geven.